Lékárna Panax 

Platnost lékařských receptů a poukazů


  • Recept vystavený Lékařskou službou první pomoci, vč. stomatologické pohotovosti, je platný pouze 1 kalendářní den, následující po dni jeho vystavení
  • Recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí 5 kalendářních dnů, počínaje dnem vystavení (nejde-li o přípravky pro místní použití)
  • Recept na ostatní léčivé přípravky platí 14 kalendářních dnů, počínaje dnem vystavení ​(neurčí-li předepisující lékař jinak)
 
  • Recept na opakovaný výdej má platnost 6 měsíců, počínaje dnem vystavení. (Lékař ale může jeho platnost prodloužit až na 1 rok ode dne vystavení)
  • Žádanka na léčivé přípravky obsahující omamné látky nebo psychotropní látky platí nejdéle 14 kalendářních dnů, počínaje dnem jejího vystavení.
  • Poukaz na zdravotnické prostředky (např. berle, hole, ortézy, obvazy, testovací proužky) platí 1 měsíc